RUDOLF

S-Indeks: 114(10)

Ckr-nr: 62143-02460
Far:  VB TINNET LAU OLAU
Mf:  FRUERLUND HALKY
Ejer: Landmand Anders Peter Laursen, Vonge
Vækstindeks  108 (19) Produktion
104
(17)
Slagteform  99 (1)
Fødselsindeks  107 (15)

Funktion
112
(9)

Mælk  99 (3)
Kælvning  111 (3)
Frugtbarhed  103 (2)
Krop  93   Eksteriør
94
(10)
Muskler  94  
Lemmer  101  

Tallene i parantes er sikkerheder