FRUERLUND STARE

S-Indeks: 117(18)

Ckr-nr: 27595-01985
Far:  FRUERLUND HALKY
Mf:  SDR.SKOVENS TORNADO
Ejer: Gdr Britta Pedersen, Randers SV
Vækstindeks  92 (30) Produktion
97
(28)
Slagteform  103 (14)
Fødselsindeks  122 (25)

Funktion
119
(17)

Mælk  100 (7)
Kælvning  103 (9)
Frugtbarhed  103 (9)
Krop  93   Eksteriør
96
(12)
Muskler  95  
Lemmer  106  

Tallene i parantes er sikkerheder