FRUERLUND HEINE

S-Indeks: 122(28)

Ckr-nr: 27595-01782
Far:  SDR.SKOVENS TORNADO
Mf:  SDR.SKOVENS TORNADO
Ejer: Uffe Christiansen, Hjørring
Vækstindeks  95 (35) Produktion
94
(34)
Slagteform  95 (23)
Fødselsindeks  133 (32)

Funktion
126
(28)

Mælk  109 (21)
Kælvning  100 (22)
Frugtbarhed  120 (26)
Krop  89   Eksteriør
88
(21)
Muskler  84  
Lemmer  113  

Tallene i parantes er sikkerheder